| Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії

Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії


Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2011. – 152 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Книга є науковим, біографічним виданням, яке містить довідкову інформацію про наукові школи вчених, які працюють або працювали в Українській інженерно-педагогічній академії. У книзі представлені біографічні дані засновників і теперішніх керівників наукових шкіл, відомості про напрями роботи, основні наукові здобутки та представників цих шкіл.

 

В цьому розділі також

Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
Ольга Васильківська | Анатолій Миколайович Туренко: шлях до успіху
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Харківський університет і література
 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Історія кафедри романської філології та перекладу
 | Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка = Kharkiv Petro Vasylenko National Technikal University of Agriculture
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16