| Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда

Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда


Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда : матеріали міжнар. наук. конф., 27-28 листоп. 2019 р., м. Харків / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Філос. ф-т, Каф. теорет. і практ. філософії ім. проф. Й.Б.Шада. – Харків : ХНУ, 2019. – 135 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Матеріали міжнародної наукової конференції. Тексти подаються в авторській редакції.

 

В цьому розділі також

 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год
 | Былое
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
Василий Таций | Времена жизни
 | Віват, Академіє! Вип. 8 (2017–2018)
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16