| Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда

Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда


Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда : матеріали міжнар. наук. конф., 27-28 листоп. 2019 р., м. Харків / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Філос. ф-т, Каф. теорет. і практ. філософії ім. проф. Й.Б.Шада. – Харків : ХНУ, 2019. – 135 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Матеріали міжнародної наукової конференції. Тексти подаються в авторській редакції.

 

В цьому розділі також

Николай Олейник | Единожды избранный путь
Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)
 | Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)
 | Харківська державна академія культури
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Віват, Академіє! Вип. 7 (2014–2016)
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16