| Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко

Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко


Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2013. – 139 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Видання присвячено історії розвитку творчого шляху наукової валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук Марії Степанівни Гончаренко.

 

В цьому розділі також

 | Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16