Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета

Амфиан Лебедев

Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета


Лебедев А.С. Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета / А.С.Лебедев ; изд. Императ. о-ва истории и древностей Рос. при Моск. ун-те. – [Репринт. изд.]. – Х. : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2011. – 101 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Репринтное издание книги, вышедшей в 1886 г.

 

В цьому розділі також

 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
 | Образовательный потенциал Харьковщины
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківський університет і українська культура
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16