| Харківський університет і українська культура

Харківський університет і українська культура


Харківський університет і українська культура : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В.Н.Каразіна : монографія / за ред. Ю.М.Безхутрого ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 295 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

Колективна студія присвячена дослідженню впливу Харківського університету на розвиток української культури в ХІХ – на початку ХХІ ст. Автори приділяють головну увагу питанням зародження українського національного відродження на Слобожанщині, формуванню наукового українознавства, особливостям культурно-освітньої діяльності викладачів та випускників університету впродовж його понад 200-літньої історії.
Книга може бути корисною не тільки для науковців, викладачів і студентів, а й для усіх, хто цікавиться проблемами історії Харкова, Слобожанщини та України.

 

В цьому розділі також

 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Образовательный потенциал Харьковщины
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Вірність професії
 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Get talking!
 | Харківська державна академія культури
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16