| Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)

Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)


Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 103 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено матеріали про кафедру історії педагогіки та порівняльної педагогіки, її витоки, розвиток, досягнення за десять років. Розкрито напрями діяльності кафедри, представлено наукові школи та науково-методичні здобутки викладачів кафедри.
Для студентів, аспірантів і докторантів, викладачів педагогічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією кафедр університету.

 

В цьому розділі також

Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Get talking!
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Вірність професії
 | Греческие рукописи из собрания Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Економічна наука в Харківському університеті
Николай Олейник | Единожды избранный путь
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16