| Вірність професії

Вірність професії


Вірність професії : до 70-річчя каф. екон. теорії Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 47 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У виданні висвітлюються історія та сьогодення кафедри економічної теорії Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, яка була створена у 1944 р.
Для викладачів, науковців, студентів та широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Національний фармацевтичний університет
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
 | Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16