| Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности

Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности


Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности : монография / Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина ; под ред. В.Н.Савченко. – Харьков : ХНУ, 2016. – 187 с. : ил.

 

Розділ: Охорона здоров’я. Медичні установи

 

 

В книге рассматривается история становления и развития преподавания в Харьковском Императорском университете таких дисциплин, как патологическая анатомия, судебная медицина, гистология, цитология и эмбриология в ХІХ-ХХ вв., а также преподавание этих дисциплин в ХНУ им. В.Н.Каразина после открытия медицинского факультета в конце ХХ века.
Для исследователей, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей медицины.

 

В цьому розділі також

 | Страницы истории харьковской школы клинической генетики : к 45-летию
 | Курорт “Березовские минеральные воды”. История и современность, 1862–2012
 | Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи
Ігор Робак | Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934 рр.)
 | Крізь призму часу. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». 1980–2020
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладі
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальн
 | Березовские минеральные воды
 | Алексею Александровичу Коржу – 85: Жизнь и творчество нашего кумира
 | Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Минуле і сьогодення – 100 років
Людмила Нємець | Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16