| Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладі

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладі


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження (XV Платонівські читання) : Харків. клініч. санаторій “Курорт Берез. мінер. води”, 10-12 жовт. 2012 р. / М-во охорони здоров’я України та ін. ; за ред. Б.В.Михайлова. – Х. : Клініч. санаторій “Курорт Берез. мінер. води”, 2012. – 315 с.

 

Розділ: Охорона здоров’я. Медичні установи

 

 

Представлено матеріли про стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в Україні, становлення психотерапевтичної школи у Харкові (до 50-річчя кафедри психотерапії ХМАПО), дослідження особливостей взаємин з лікарем хворих з різним рівнем довіри до медичного спеціаліста тощо. Надано інформацію про сучасних представників Харківської психотерапевтичної школи, їх практику та діагностичні методики...

 

В цьому розділі також

 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальн
 | Страницы истории харьковской школы клинической генетики : к 45-летию
Людмила Нємець | Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)
Ігор Робак | Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934 рр.)
 | Крізь призму часу. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». 1980–2020
 | Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи
 | Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Минуле і сьогодення – 100 років
 | Березовские минеральные воды
 | Алексею Александровичу Коржу – 85: Жизнь и творчество нашего кумира
 | Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности
 | Курорт “Березовские минеральные воды”. История и современность, 1862–2012

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16