Людмила Нємець | Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)

Людмила Нємець

Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти)


Нємець Л.М. Медична галузь Харківської області: територіальні особливості, проблеми та шляхи вдосконалення (суспільно-географічні аспекти) / Л.М.Нємець, Г.А.Баркова, К.А.Нємець. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 223 с. : іл.

 

Розділ: Охорона здоров’я. Медичні установи

 

 

У монографії виконано ретроспективний аналіз розвитку медичних систем в Україні та Харківській області. Показано, що сучасні медичні системи не забезпечують повного задоволення потреби населення у медичних послугах і допомозі. Визначені поняття “медична система”, “особлива медико-географічна територія”; розроблено комплексний індикатор медичного обслуговування, який розраховується за такими складовими, як кадрове та матеріальне забезпечення, ефективність функціонування медичних систем, захворюваність та ступінь відтворення населення. За кожною складовою комплексного індикатора виконано групування та ранжування (з обчисленням рейтингу) районних медичних систем Харківської області, побудовано математичні моделі. Обґрунтовані загальні рекомендації реформування медичної системи Харківської області.
Для фахівців у галузі планування і організації функціонування медичних систем регіонального і районного рівня, наукових співробітників, викладачів ВНЗ, аспірантів та студентів.

 

В цьому розділі також

 | Курорт “Березовские минеральные воды”. История и современность, 1862–2012
 | Крізь призму часу. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». 1980–2020
Ігор Робак | Охорона здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934 рр.)
 | Страницы истории харьковской школы клинической генетики : к 45-летию
 | Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Т. 1. Проблеми організації, управління, маркетингу санаторно-курортних послуг. Актуальн
 | Алексею Александровичу Коржу – 85: Жизнь и творчество нашего кумира
 | Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України. Минуле і сьогодення – 100 років
 | Кафедра общей и клинической патологии. От истоков к современности
 | Березовские минеральные воды
 | Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту “Березівські мінеральні води” та 50-річчю кафедри психології ХМАПО. Т. 2. Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладі

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16