| Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.

Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2016. – 144 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову і розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.
Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек.
Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

 

В цьому розділі також

Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Радиофизический факультет за 60 лет со дня основания
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика
 | Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 56
Милица Лапина | Университет в моей жизни

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16