Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
 | Дорогу осилит идущий...
 | Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Почесні члени Харківського університету
Михаил Бондаренко | Мои университеты сквозь годы и расстояния
 | Андрій Михайлович Холодов
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
Леонид Товажнянский | Политех сегодня

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16