| Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)

Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)


Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”) / под общ. ред. В.И.Астаховой, Л.Л.Товажнянского ; Нар. укр. акад. – Х. : НУА, 2004. – 211 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Монография представляет собой теоретическое обоснование эксперимента и обобщение практического опыта деятельности научно-учебного комплекса Национальный технический университет “ХПИ” и Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия” по отработке механизмов реализации гуманистических подходов к обучению в высшей школе.
Для научных работников, специалистов, а также всех, кто интересуется проблемами социализации личности и обновления образовательных систем.

 

В цьому розділі також

Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)
 | Національний фармацевтичний університет: новітня історія
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
 | Защитникам Отечества и мира : кн. воспоминаний. Т. 1
 | Андрій Михайлович Холодов
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16