Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков

Дмитрий Журило

Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков


Журило Д.Ю. Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков : монография / Д.Ю.Журило ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». – Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2016. – 263 с. : ил.

 

Розділ: Освіта

 

 

Научная монография предназначена для студентов высших учебных заведений гуманитарного и технического направления. Рассмотрены важнейшие события из истории открытия, становления и развития Харьковского Практического Технологического института в дореволюционный период. Показаны причины переименования вуза в Харьковский Технологический институт, а со временем – в Харьковский технологический институт Императора Александра ІІІ. Приведены биографии выдающихся педагогов и ученых, которые работали в ХПТИ и создавали его историю. Описаны результаты оригинальных работ, выполненные под руководством великих ученых и педагогов.
Предложенный материал может быть использован при изучении важнейших вопросов истории отечественного высшего образования, при курсовом и дипломном проектировании.

 

В цьому розділі також

 | Економічна наука в Харківському університеті
 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Національний фармацевтичний університет
 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.
 | Вірність професії
 | Історія Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
 | Науковий простір валеологічної школи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та її керівника – доктора біологічних наук, професора М.С.Гончаренко
 | Харківська державна академія культури: до 80-річчя з дня заснування
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16