Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Василь Тацій

Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)


Тацій В.Я. Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014) / В.Я.Тацій. – Харків : Право, 2015. – 647 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Видання підготовлено до 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності видатного вченого України в галузі правознавства, талановитого педагога й організатора вищої освіти, доктора юридичних наук, професора, ректора Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державних премій України, Героя України Василя Яковича Тація.
До видання ввійшли вибрані статті, виступи, інтерв’ю, присвячені актуальним питанням розвитку юридичної науки і освіти, кримінального права, конституційного права та державного будівництва, загальнотеоретичним проблемам держави і права, а також виступи на наукових конференціях, «круглих столах», у пресі та на телебаченні за останні п’ять років, які становлять науковий інтерес та будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам юридичних вищих навчальних закладів, науковим співробітникам, а також практичним працівникам.

 

В цьому розділі також

 | На алтарь призвания: очерки о пед. династиях Харьковщины
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
Володимир Кривобок | У кожного своя доля
 | Защитникам Отечества и мира… : кн. воспоминаний. Т. 2
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. 1
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Античність та університетська філософія. До 180-річчя з дня народження Ф.О.Зеленогорського та 160-річчя з дня народження П.Е.Лейкфельда
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Віват, Академіє!
 | Get talking!

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16