Ольга Рябченко | Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Ольга Рябченко

Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації


Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації / О.Л.Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 455 с.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.

 

В цьому розділі також

Ольга  Кашаба | Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років ХХ ст.
Дмитро Багалій | Історія Слободської України
Арсен Аваков | 2014. Миттєвості харківської весни
 | История Чугуевского полка
Григорій Мартинов | Згадаймо всіх поіменно
Александр Кривоконь | Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 3
Иван Саратов | История харьковских гербов
Володимир Маслійчук | Провінція на перехресті культур
Максим  Кириченко | Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції
 | Мы помним подвиг ваш
 | Реабілітовані історією. Харківська область. Кн. 3. Ч. 4

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16