| Спадщина Григорія Сковороди для педагогічної дії

Спадщина Григорія Сковороди для педагогічної дії


Спадщина Григорія Сковороди для педагогічної дії : зб. матеріалів круглого столу до 300-річчя з дня народження Г.С.Сковороди / Ін-т пробл. виховання НАПР України, Упр. освіти Святошин. р-ну в м. Києві держ. адмін., Центр. пошук. роботи Святошин. р-ну м. Києва [та ін.]. – Харків : Друк. Мадрид, 2021. – 91 с. : іл.

 

Розділ: Мова. Фольклор. Літературне життя

 

 

Збірка матеріалів круглого столу містить роздуми учасників щодо знакових ідей творчої спадщини Г.Сковороди і його концептів «щастя», «сродної праці», «родинного виховання», «сенсу життя», «свободи волі» тощо та матеріали практико орієнтованих проєктів «Ідемо за Сковородою» і «Земними шляхами – до духовного».
Автори-упорядники сподіваються, що вони прислужаться широкому колу науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти у їхніх пошуках міцного ціннісного підґрунтя власної освітньої діяльності, проведення спільних досліджень з питань віднайдення особистістю смисложиттєвих орієнтирів її саморозвитку і самореалізації.

 

В цьому розділі також

Мария Фидровская | Я скрипку слышала вдали…
Олександр Ірванець | Харків 1938: антиутопія
Станислав  Колоколов | Мастер Пепка
Милен Демонжо | Харьковская сирень
Анатолий Мирошниченко | Трава забвения
 | Земли чугуевской напевы
Михаил Красиков | Ученик травы
Іполит Зборовець | Василь Зборовець: життя і наукова діяльність
Юрий Аленков (Олешко) | Читай – не читай...
 | Третій конкурс «Міжнародна Слов’янська Поетична Премія» 2015 = Третий конкурс «Международная Славянская Поэтическая Премия» 2015
В’ячеслав Рисцов | Ми разом з Тарасом
Сергей Шелковый | Очерки о литературе

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16