Андрій Парамонов | Історія роду Квіток

Андрій Парамонов

Історія роду Квіток


Парамонов А.Ф. Історія роду Квіток / А.Ф.Парамонов ; Харків. приват. музей міськ. садиби, Центр. держ. іст. архів України. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2013. – 151 с. : іл.

 

Розділ: Видатні діячі і край

 

 

Ця книга – збірник про видатну родину української історії та культури, рід Квіток. До цього роду належали козацькі старшини, чиновники, історики, однак найвидатнішою постаттю є родоначальник української прози Григорій Квітка-Основ’яненко. Наводиться на сьогодні найповніша генеалогія Квіток з важливими екскурсами в тогочасний побут, історія родового «гнізда» роду – с. Основи, перша велика біографія українського класика пера Григорія Данилевського. Зазначено бібліографічний опис книжок ХVІІ ХVІІІ ст., що належали родині, прижиттєва бібліографія творів Григорія Квітки Основ’яненка. Також публікуються наявні витяги із «Літопису Квіток» – важливого джерела з історії України.
Для істориків, літературознавців, краєзнавців, широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

 | Петро Тронько – історик, краєзнавець
 | М.І.Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука
 | Харківський історіографічний збірник : вип. 16
Борис Гмыря | Дневники. Щоденники : 1936–1969
 | Професор Колесніков Олександр Іванович. Життєвий шлях та наукова спадщина у вимірах минулого, сучасності та майбутнього : до 130-ї річниці від дня народження О.І.Колеснікова
Людмила Петрик | Портрет в оправе времени
Ипполит Зборовец | Мирон Степняк. Биография в стихах поэта
Ігор Черніков | З пережитого
Ростислав Коломієць | Леонід Биков
 | Крилатий дух Ландау
Тамара Грум-Гржимайло | Владимир Крайнев. Творческий портрет
 | Академик НАН Украины Виктор Григорьевич Барьяхтар. Жизнь в науке

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16