| Каразінські природознавчі студії

Каразінські природознавчі студії


Каразінські природознавчі студії : матеріали наук. конф. з міжнар. участю : присвяч. 100-річчю з дня народж. Ю.М.Прокудіна і О.М.Матвієнко – проф. Харк. ун-ту, 1-4 лют. 2011 р., м. Харків, Україна / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іслам. Флаваджан. Азад Ун-т. – Х. : ХНУ, 2011. – 345 с.

 

Розділ: Наука

 

 

Матеріали, що публікуються, являють собою доповіді та тези доповідей міжнар. наукової конференції “Каразінські природознавчі студії”, що віддзеркалюють теоретичні та експериментальні аспекти сучасного стану та перспективи розвитку різних напрямків ботанічної науки та освіти, у рішення яких зробили внесок О.М.Матвієнко та Ю.М.Прокудін.
Конференція присвячена 100-річчю з дня народження професорів Харківського університету Олександри Михайлівни Матвієнко та Юрія Миколайовича Прокудіна.

 

В цьому розділі також

 | НТК «Інститут монокристалів». Сторінки історії 2005-2020
Олег Лаврентьев | К истории термоядерного синтеза в СССР : свидетельства очевидца
 | Академик Сергей Владимирович Пелетминский
 | Партнёрство ради будущего
 | Служение ветеринарной науке : (страницы истории ИЭКВМ. 1922–2001 гг.). Ч. 2
 | Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес
 | Радиоастрономический институт НАН Украины. 25 лет
Феликс Андреев | Харьковская научная школа защиты импульсных РЛС от маскирующих пассивных помех
Владимир Семиноженко | Перед ликом Вселенной
 | Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» на рубеже тысячелетий
 | Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область
 | Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16