Володимир Маслійчук | Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст.


Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII ст. – першої третини XVIII ст. / В.Л.Маслійчук ; Ін-т сусп. дослідж., Харк. іст.-філол. т-вої. – Вид. 2-ге, доопрац. й допов. – Х. : Харківський приватний музей міської садиби, 2009. – 356 с. : іл.

 

Розділ: Історія краю

 

 

У другому переробленому виданні дослідження розглянуто низку проблем формування еліти Слобідської України. Детально висвітлено історіографію питання, проблеми заселення Слобідської України та утворення слобідських полків, джерела формування місцевої козацької старшини та відносини цієї старшини з російською військово-помісною системою, соціально-економічне виділення місцевих управлінців і перетворення їх на прошарок поміщиків. Автор зупиняється на великих політичних і соціальних трансформаціях у регіоні в першій третині ХVІІІ ст., на молдавській еміграції у слобідські полки та на ідеології місцевого шляхетства.
Для істориків, соціологів, політологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та соціально-політичними проблемами.

 

В цьому розділі також

Евгений Альбовский | Харьковские казаки
Виталий Филонич | Рассказы о жизни. Т. 5
Иван Саратов | Харьков, откуда имя твое?
 | Слобожанщина. Погляд у минуле
Володимир Філенко | Партитура революції
Андрей Парамонов | Древо рода села Козиевка Богодуховского уезда
 | Книга Пам’яті України. Харківська область : Т. 2. Переможці
 | Родословная книга потомственных дворян Харьковской губернии
 | Слобожанщина. Погляд у минуле
Владимир Коваль | Материалы к истории пивоварения в Харьковской губернии
 | Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925) рр.
Виталий Кацман | Земская почта Харьковской губернии 1868–1918

Copyright © ХОУНБ, 2001-2024   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16