| Цюпко Василь Васильович

Цюпко Василь Васильович


Цюпко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961–2015 рр. / уклад.: В.В.Кунець [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків, 2021. – 107 с. : іл. – (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах ; кн. 26).

 

Розділ: Бібліографічні покажчики

 

 

Книга знайомить з науковою спадщиною видатного вченого в галузі фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, доктора біологічних наук, професора Василя Васильовича Цюпка, що налічує понад 200 праць з питань вирощування ремонтних телиць з визначенням їх типу й рівня годівлі.
«Хронологічний покажчик публікацій» (1961–2015) включає бібліографічні відомості про дисертації, автореферати дисертацій, навчальні посібники, статті з наукових збірників та збірників наукових праць ВНЗ, періодичних, продовжуваних видань, матеріалів тез доповідей на наукових конференціях, з’їздах та симпозіумах за 1961–2015 рр., видані в Україні та за її межами, авторські свідоцтва та патенти, нормативні документи. Окремо викладено праці, опубліковані під редакцією В.В.Цюпка.
Біографічна частина містить короткий нарис та літературу про життя та наукову діяльність професора Василя Васильовича Цюпка, а також коротку довідку про основні дати його життя і діяльності. Окремо подані біографічні статті відомих науковців, які розкривають життєвий і професійний шлях вченого. Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики.

 

В цьому розділі також

 | Євген Петрович Кушнарьов (1951–2007)
 | Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення
 | Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, громадський діяч
 | Прохоров Эдуард Дмитриевич – профессор Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
 | Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (40 ві роки ХІХ – початок ХХІ ст.)
 | Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр.
 | И.А. Зупанец: врачебная, научная и педагогическая деятельность
 | Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина
 | И.А.Зупанец: 30 лет врачебной, научной и педагогической деятельности
 | Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець
 | Асєєв Георгій Георгійович

Copyright © ХОУНБ, 2001-2023   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16