| Національний фармацевтичний університет: новітня історія

Національний фармацевтичний університет: новітня історія


Національний фармацевтичний університет: новітня історія : монографія / Нац. фармац. ун-т ; за ред. В.П.Черних. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 568 с. : іл. – (До VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України).

 

Розділ: Освіта

 

 

У виданні висвітлено сторінки розвитку університету та його сьогодення (навчальна, виховна, міжнародна та науково-дослідна діяльність); надана інформація про освітньо-науково-методичні підрозділи (навчальний відділ, науково-методичну лабораторію з питань освіти, відділ практики та працевлаштування, Наукову бібліотеку), центри (міжнародних зв’язків, видавничій, комп’ютерний, дистанційних технологій навчання), навчально-наукові, адміністративно-управлінські, навчально-допоміжні та інші структурні підрозділи, покликані забезпечувати подальший розвиток різнопланового життя університету; окремо представлені факультети, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Коледж НФаУ.
Опис розвитку кожного підрозділу містить здобутки усіх співробітників – від керівника до аспіранта, тих, хто творив і творить історію, пов’язав на певному етапі своє життя з фармацією та її флагманом – Національним фармацевтичним університетом.
Для викладачів, науковців, фахівців, студентів та широкого кола читачів.

 

В цьому розділі також

 | Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії
 | Історія Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Дорогу осилит идущий...
 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
Владимир Куклин | Камни преткновения
 | Історія кафедри романської філології та перекладу
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
Сергей Посохов | Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII – первая половина ХIX вв.)
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945

Copyright © ХОУНБ, 2001-2021   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16