Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)

Анна Троцко

Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)


Троцко А.В. Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.) : монографія / А.В.Троцко, В.О.Кириліва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 201 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано суть теорії розвивального навчання молодших школярів на сучасному етапі розвитку суспільства; охарактеризовано витоки ідей розвивального навчання; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку системи розвивального навчання учнів початкової школи на Харківщині в 60-90-ті рр. ХХ ст.; окреслено перспективи творчого використання педагогічних ідей минулих років в умовах діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

 

В цьому розділі також

 | Динамика полета и управления: 50 лет в ХПИ
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
 | Економічна наука в Харківському університеті
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Віват, Академіє!
 | Кафедра інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіотехніки
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Стратегия гуманизма : (из опыта работы научно-учебного комплекса НТУ “ХПИ” – ХГУ “НУА”)
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Почесні члени Харківського університету

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16