| Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого


Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого : до 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 80-річчя каф. фіз. виховання : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я.Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 163 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У виданні висвітлюються історія та сьогодення кафедр фізичного виховання та спортивних клубів Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого. Кафедра фізичного виховання як самостійний структурний підрозділ була створена у 1934 році внаслідок реорганізації кафедри військової підготовки. Створення 80 років тому кафедри фізичного виховання започаткувало новий напрям навчального процесу, який став невід’ємною складовою педагогічної та наукової історії Університету. Монографія присвячена викладачам, співробітникам та студентам, які вписали славетні сторінки в історію кафедр фізичного виховання, спортивних клубів й Університету протягом 80-річної історії існування кафедри.
Розраховано на студентів, викладачів та широке коло читачів.

 

В цьому розділі також

Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)
 | Харківська державна академія культури
 | Харківський університет і українська культура
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | ІІ Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ»
Марія Рижкова | Освіта жінок у Харківській губернії: історико-педагогічний аспект
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Людмила Зеленська | Рада факультету: історія та сучасність
Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід
 | Андрій Михайлович Холодов

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16