Олена Друганова | Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)

Олена Друганова

Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект)


Друганова О.М. Внесок інтелігенції Слобідського краю у розвиток національної освіти (історико-педагогічний аспект) : монографія / О.М.Друганова, І.І.Мартиненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 210 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази проаналізовано соціально-педагогічні передумови розвитку проблеми національної освіти учнівської молоді; визначено внесок прогресивної педагогічної громадськості ХІХ ст. у розробку теоретичних засад національної освіти. Обґрунтовано та охарактеризовано досвід діяльності передової інтелігенції Слобожанщини, яка значно вплинула на упровадження ідеї національної освіти у практику вітчизняного шкільництва у визначених хронологічних межах; виділено та проаналізовано його основні форми та напрямки.
Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та всім тим, кого цікавить історико-педагогічна наука.

 

В цьому розділі також

 | Харківській державній зооветеринарній академії – 160 років
 | Харківський університет і українська культура
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
 | Національний фармацевтичний університет: здобутки і плани, 2009/2010–2010/2011
Василий Таций | Времена жизни
Евгений Пугач | О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ – в начале ХХІ века
Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
Милица Лапина | Университет в моей жизни
 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16