Леонид Товажнянский | Политех сегодня

Леонид Товажнянский

Политех сегодня


Товажнянский Л.Л. Политех сегодня / Л.Л.Товажнянский ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». – Изд. 3-е, доп. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 156 с. : ил. – (История НТУ «ХПИ» в выдающихся личностях).

 

Розділ: Освіта

 

 

В книге воспоминаний ректора НТУ «ХПИ» приведены автобиографические сведения, повествующие о важнейших событиях в жизни университета, успехах в развитии образования и науки. Цветные фотографии иллюстрируют и дополняют текстовые материалы.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 

В цьому розділі також

 | Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали І наук.-іст. конф., 2-4 груд. 2015 р.
 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Почесні члени Харківського університету
 | Былое
Феликс Андреев | Выдающиеся личности Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны им. Л.А.Говорова
 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
Володимир Маслійчук | Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст.

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16