Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)

Валерий Скирда

Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)


Скирда В.В. Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.) : монографія / В.В.Скирда ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 163 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Монографія присвячена історії розвитку археологічної науки. В роботі наводяться дані про перші археологічні дослідження вчених Харківського університету з моменту його заснування і до 1920 р. Аналізується внесок учених у розвиток науки та вивчення ними пам’яток археології.
Видання розраховано на науковців, студентів та краєзнавців, які цікавляться проблемами як історіографії археології так і історії історичної науки в цілому.

 

В цьому розділі також

 | Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки (минуле, сучасне, майбутнє)
 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
 | Музейная педагогика в действии. Кн. 2 : Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды
 | Харківський історіографічний збірник. Вип. 13
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
Олег Тарасов | Зі спадщини харківської школи міжнародного права (фрагменти рукопису Т.Ф.Степанова «Право народів і дипломатія» 1844 р.)
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель
 | Історія кафедри романської філології та перекладу

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16