| Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010 / за ред. В.І.Ніколаєнка ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 407 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Присвячується 125-річчю Харківського національного технічного університету “ХПІ”. Розглядаються основні етапи розвитку одного з найстаріших технічних вузів України. Розкрито життя та діяльність багатотисячного колективу, політичних і громадських організацій інституту. Показано його внесок у підготовку інженерно-технічних і наукових кадрів, розвиток вітчизняної науки і техніки. Висвітлюється участь студентів та викладачів інституту у революційному русі, в індустріалізації 20-30-х рр., Великій Вітчизняній війні та мировому будівництві у післявоєнний час і в роки розбудови незалежності України.

 

В цьому розділі також

 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Былое
 | Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 1 : История развития кафедры гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени В.Н.Каразина; Ч. 2 : Лучшие работы кафедры гражданско-правовых дисциплин за 2009/2010 учебный год
 | Економічна наука в Харківському університеті
Алексей Чурилов | Взгляд сквозь годы: помнить и дружить!
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
 | Іван Олексійович Романенко – життєвий та науковий шлях
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
Василий Таций | Времена жизни
 | Анатолий Николаевич Туренко. Ученый. Новатор. Руководитель

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16