Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська

Учена рада університету: історія, теорія, досвід


Зеленська Л.Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід / Л.Д.Зеленська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 477 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз ґенези діяльності вчених рад в зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти; обґрунтовано етапи та виявлено провідні тенденції діяльності вчених рад університетів України ХІХ ст.; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення та узагальнено досвід реалізації покладених на них функцій.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку університетської освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

Анна Троцко | Теорія та практика організації розвивального навчання молодших школярів на Харківщині (60-90-х рр. ХХ ст.)
Василий Таций | Времена жизни
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Былое
 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” : історія розвитку, 1885–2010
 | Крок у майбутнє: 2011–2015 роки
Юлія Кісельова | Становлення та розвиток історіографії в Імператорському Харківському університеті
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16