Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська

Учена рада університету: історія, теорія, досвід


Зеленська Л.Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід / Л.Д.Зеленська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 477 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз ґенези діяльності вчених рад в зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти; обґрунтовано етапи та виявлено провідні тенденції діяльності вчених рад університетів України ХІХ ст.; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення та узагальнено досвід реалізації покладених на них функцій.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку університетської освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 1804–2014
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Провідні вчені Харківського національного економічного університету
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
Милица Лапина | Университет в моей жизни
 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
Амфиан Лебедев | Харьковский коллегиум как просветительный центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета
 | Страницы Харьковской цивилистики. Ч. 3 : Доктора Харьковской цивилистической школы
Павел Берзин | Харьковская школа уголовного права (1804–1919)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16