Людмила  Зеленська | Учена рада університету: історія, теорія, досвід

Людмила Зеленська

Учена рада університету: історія, теорія, досвід


Зеленська Л.Д. Учена рада університету: історія, теорія, досвід / Л.Д.Зеленська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 477 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

У монографії на основі широкої джерельної бази здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз ґенези діяльності вчених рад в зарубіжній і вітчизняній системах університетської освіти; обґрунтовано етапи та виявлено провідні тенденції діяльності вчених рад університетів України ХІХ ст.; охарактеризовано нормативно-правове забезпечення та узагальнено досвід реалізації покладених на них функцій.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку університетської освіти в Україні.

 

В цьому розділі також

 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Андрій Михайлович Холодов
 | Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. Вип. 38.
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Харківський національний економічний університет: досвід перетворень. 2000–2010 роки
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Почесні члени Харківського університету
 | Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина. Экономический факультет за 80 лет со дня основания
Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
Василь Тацій | Вибранні статті, виступи, інтерв’ю (2009–2014)

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16