Дмитро Багалій | Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)

Дмитро Багалій

Вибрані праці : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)


Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. Т. 4. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Ч. 2 : (1815–1935 гг.) / Д.І.Багалій ; Нац. Акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харк. філ.) [та ін.]. – Х. : НУА, 2005. – 1003 с.

 

Розділ: Освіта

 

 

Четвертий том вибраних праць видатного українського історика та громадського діяча другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Д.І.Багалія включає в себе другу частину фундаментальної монографії “Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам)”. У цій праці на багатому документальному матеріалі всебічно охарактеризовано організаційну, навчальну, наукову та виховну діяльність навчального закладу, професорсько-викладацький корпус та студентство. Показано вплив університету на розвиток Харкова, зв’язки університетських діячів з місцевим суспільством, висвітлено стан початкової та середньої освіти у Харківському навчальному окрузі у період з 1815 до 1835 р.
Монографія призначена широкому колу читачів: дослідників історії та культури, студентів, усіх, хто цікавиться минулим Харкова, Слобожанщини та розвитком освіти.

 

В цьому розділі також

Владимир Рыжий | Из истории механико-математического факультета Харьковского университета
 | Харківська держана академія міського господарства
 | Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 | Universities, academies & colleges of the Kharkov region = Вищі навчальні заклади Харківщини
Леонид Товажнянский | Политех сегодня
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
 | Віват, Академіє!
 | Харківський інститут інженерів комунального будівництва. 1941–1945
 | Харківська державна академія культури
Станислав Артюх | История Украинской инженерно-педагогической академии
Леонид  Товажнянский | Политехнический – моя судьба, мой мир, моя жизнь
 | Андрій Михайлович Холодов

Copyright © ХОУНБ, 2001-2019   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16