| Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.

Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р.


Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість : матеріали ІІ наук.-іст. конф., 15-16 груд. 2016 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2017. – 168 с. : іл.

 

Розділ: Освіта

 

 

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову і розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.
Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек.
Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

 

В цьому розділі також

Валерий Скирда | Археологічна наука в Харківському університеті (1805–1920 рр.)
 | Віват, Академіє!
 | Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Музей природи
Дмитрий Журило | Становление и развитие Харьковского технологического института в конце XIX – начале XX веков
Олександр Чувпило | Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805–2015 рр.)
 | Віват, Академіє!
 | Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Василий Таций | Времена жизни
 | Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців
 | Харківський університет і українська культура
 | Кафедра промышленной и биомедицинской электроники НТУ «ХПИ»
 | Машиностроительный факультет. 125 лет в составе ХПИ

Copyright © ХОУНБ, 2001-2020   ::   info@library.kharkov.ua

61003 Харків, вул. Кооперативна, 13  :  (057) 731-25-16